Trang chủ Tin tức
2016-08-10 06:25:48

Lãnh đạo Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp – Thuộc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Lãnh đạo Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp – Thuộc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Tại xã Quyết Thắng – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

 

 

Lãnh đạo Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp – Thuộc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Tại xã Quyết Thắng – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT

* Địa chỉ: Lãnh đạo Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm

Thái Nguyên. Tại xã Quyết Thắng – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại : 0280.3854.005 - 0976.974.560 - 0979.449.106

*Website: http://ifrad.tuaf.edu.vn - Email: ifrad.vn@gmail.com

2. BAN LÃNH ĐẠO

 

ảnh

PGS.TS Trần Thị Thu Hà

VIỆN TRƯỞNG

Email: ha.tran2007@gmail.com

 

 

 

ảnh

T.S Lê Văn Phúc

VIỆN PHÓ

Email: lethoaphuc@gmail.com

 

 

2.1. Thông tin

2.2. Thông tin cá nhân

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Đơn vị công tác

E-mail và điện thoại cá nhân

1

Trần Thị Thu Hà

Viện trưởng

 

 

PGS.TS

 

Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp

 

Email:ha.tran2007@gmail.com

  ĐT: 0915047167

2

Lê Văn Phúc

Phó viện trưởng
 

 

Tiến sĩ

 

 

Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp

Email:lethoaphuc@gmail.com

ĐT: 0912737511

 
2.3. Chức năng, nhiệm vụ Lãnh đạo Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp

- Chức năng, nhiệm vụ: Quản lý, điều hành mọi nhiệm vụ hoạt động của Viện; Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Pháp luật của Nhà nước về tất cả các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.

2.4. Chức năng và nhiệm vụ của Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp

 - Phụ trách chung các hoạt động của Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp

- Trực tiếp phụ trách các mảng công tác sau:

+ Công tác Hành chính – Tổ chức

+ Công tác Kế hoạch - Tài chính;

+ Công tác Nghiên cứu khoa học & HTQT

+ Công tác Thanh tra – Pháp chế - Thi đua

2.5. Chức năng nhiệm vụ Viện Phó Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp

- Phụ trách các mảng công tác sau:

+ Công tác đào tạo, thực hành, thực tập và rèn nghề cho sinh viên

+ Công tác Kinh doanh, Tư vấn và Chuyển giao KH.

+ Công tác Đoàn thể-Văn thể.


Tác giả bài viết: Đinh Đức Anh

Người đăng: Đinh Đức Anh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 37930071

Đang online: 2856

Ngày hôm qua: 18746

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ