Trang chủ Tin tức
2016-08-10 13:35:54

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Hành chính Tổ chức

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Hành chính Tổ chức

I. CHỨC NĂNG

- Tham mưu, giúp việc cho Viện trưởng Viện và tổ chức thực hiện các việc trong lĩnh vực tổ chức lao động, quản lý và bố trí nhân lực, bảo hộ lao động, chế độ chính sách, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, bảo vệ quân sự theo luật và quy chế Viện.

- Kiểm tra , đôn đốc các bộ phận trong Viện thực hiện nghiêm túc nộ quy, quy chế Viện

- Giúp Lãnh đạo viện về công tác: Hành chính, văn thư lưu trữ, quản lý nhân sự, thi đua khen thưởng, Kế hoạch và tài chính.

- Làm đầu mối liên lạc cho mọi thông tin của Viện trưởng Viện

II. NHIỆM VỤ:

1, Công tác văn phòng:

- Đối nội: công tác nội vụ của cơ quan, tiếp nhận, tổng hợp thông tin. Xử lý các thông tin theo chức năng, quyền hạn của  phòng.

- Đối ngoại: tiếp khách, tiếp nhận tổng hợp các thông tin từ bên ngoài đến Viện. Xử lý các thông tin đó theo chức năng, quyền hạn của mình

- Tổ chức hội nghị và các buổi khánh tiết của Viện.

- Soạn thảo văn bản, trình Viện trưởng ký các văn bản đối nội, đối ngoại và phải chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về giá trị pháp lý của văn bản đó.

- Phát hành, lưu trữ, bảo mật con dấu cũng như các tài liệu đảm bảo chính xác, kịp thời,  an toàn.

2. Công tác tổ chức, chế độ chính sách: giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cụ thể là:

- Tuyển dụng, quản lý nhân lực, điều động, thuyên chuyển người lao động.

- Giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động theo luật định và quy chế Viện.

- Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của Viện.

- Lưu giữ và bổ sung hồ sơ CBCNV kịp thời, chính xác

- Tổ chức các lớp học, đào tạo bồi dưỡng kiến thức, nâng bậc thợ cho người lao động

3, Công tác bảo hộ lao động.

- Quản lý công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ khu vực văn phòng và công cộng.

- Lập kế hoạch, kiểm tra, theo dõi, duy trì  việc thực hiện chế độ bảo hộ lao động trong toàn Viện theo quy chế

- Chăm sóc sức khỏe cho người lao động: khám sức khỏe định kỳ và đột xuất, cấp cứu tai nạn laô động

4, Công tác bảo vệ:

- Bảo vệ tài sản Viện và tài sản người lao động trong địa phận Viện.

- Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự  trị an trong toàn Viện.

- Là lực lượng chính trong lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, hỏa hoạn.

- Quản lý nhân lực thực hiện theo luật nghĩa vụ quân sự.

- Hướng dẫn, kiểm tra khách và CBCNV khi ra vào cổng. Phối hợp cùng các bộ phận duy trì thời gian làm việc.

5, Công tác phục vụ:

- Làm công tác tạp vụ, vệ sinh trong Viện.

- Đảm nhận việc cung cấp các nhu cầu phục vụ  công tác văn phòng

- Đảm nhận công tác nấu cơm phục vụ bữa ăn công nghiệp

6, Công tác khác:

- Thực hiên các nhiệm vụ khác có tính đột xuất theo lệnh của Viện trưởng

- Thực hiện công tác kế hoạch và tài chính

III. QUYỀN HẠN

Phòng tổ chức hành chính có quyền tham mưu và giúp việc cho Viện trưởng Viện..    

Tổ chức thực hiện các công việc  trong lĩnh vực công tác tổ chức, hành chính  khi  được lãnh đạo Viện phê duyệt

B. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Trưởng phòng

      - Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của phòng đã được phân công trước Viện trưởng Viện. Kiểm tra, đôn đốc các nhân viên trong phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình.

     - Quản lý nhân nhân lực của phòng. Phân công cụ thể nhiệm vụ các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất cho nhân viên của phòng theo lệnh của Viện trưởng Viện.

     - Tham gia làm thư ký các hội đồng do Viện thành lập : Tuyển dụng, nâng lương, khen thưởng , kỷ luật, bảo hộ lao động, khoa học kỹ thuật .....

      - Chịu trách nhiệm tham mưu, thực hiện các công tác thường xuyên và đột xuất có liên quan đến những việc cụ thể sau:

+ Tuyển dụng, hợp đồng lao động, bố trí lao động, chấm dứt HĐLĐ.

+ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể .

+ Giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động

+ Trật tự  trị an khu vực, trật tự nội vụ

+ Khen thưởng, kỷ luật của phòng cũng như Viện

+ Hồ sơ cán bộ công nhân viên

+ Xây dựng các văn bản có tính pháp quy, quy chế của Viện

+ Đối nội, đối ngoại

+ Cung cấp các nhu yếu phục vụ công tác của lãnh đạo Viện

+ Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của Viện trưởng, phó Viện trưởng Viện

     - Quyền hạn:

+ Tham mưu cho lãnh đạo Viện trong các lĩnh vực trên

+ Thừa lệnh Viện trưởng ký tên đóng dấu Viện các loại văn bản đã được Viện trưởng ủy quyền: giấy giới thiệu khám chũa bệnh, giấy công tác của CBCNV và khách, giấy giới thiệu công tác và các văn bản giải quyết các công việc hành chính khác.

2. Nhân viên tổ chức, hành chính:

 -  Chịu trách nhiệm tham mưu, thực hiện các công tác thường xuyên và đột xuất có liên quan đến những việc cụ thể sau:

+ Bảo hộ lao động, an toàn phòng chống cháy nổ

+ Chăm sóc sức khỏe cho người lao động, theo dõi, thực hiện chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động trong toàn Viện

+ Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho người lao động

+ Định mức lao động

+ Đánh máy, văn thư  lưu  trữ  hồ sơ công văn Viện (trừ hồ sơ cá nhân, Bảo hiểm xã hội)

+ Công tác xuất nhập khẩu vật tư, nguyên liệu Viện.

+ Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của Viện trưởng, phó Viện trưởng, trưởng phòng.

+ Thay mặt trưởng phòng giải quyết các công việc của trưởng phòng khi trưởng phòng đi vắng hoặc được ủy quyền.

- Quyền hạn:

+ Tham mưu cho lãnh đạo Viện trong các lĩnh vực trên

3. Nhân viên thủ quỹ văn thư:

      - Chịu trách nhiệm tham mưu, thực hiện các công tác thường xuyên và đột xuất có liên quan đến những việc cụ thể sau:

+ Công tác thủ quỹ tiền mặt Viện

+ Bảo quản và sử dụng con dấu Viện theo quy chế

+ Phân phát công văn của Viện và cấp trên

+ Mua sắm các dung cụ, vật tư  văn phòng phẩm phục vụ toàn Viện

+ Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của Viện trưởng, phó Viện trưởng, trưởng phòng.

   - Quyền hạn:

+ Tham mưu cho lãnh đạo Viện trong các lĩnh vực trên

4. Nhân viên bảo vệ

      - Chịu trách nhiệm tham mưu, thực hiện các công tác thường xuyên và đột xuất có liên quan đến những việc cụ thể sau:

+ Bảo vệ tài sản Viện và tài sản người lao động trong địa phận Viện.

+ Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự  trị an trong toàn Viện.

+ Là lực lượng chính trong lực lượng xung kích phòng chống thiên tai hỏa hoạn.

+ Hướng dẫn, kiểm tra khách và CBCNV khi ra vào cổng. Phối hợp cùng các bộ phận duy trì thời gian làm việc.

+ Bơm nước lên bể phục vụ sản xuất, vệ sinh của Viện

+ Bảo quản các dụng cụ phòng chống cháy nổ, thiên tai và tài sản công cộng

+ Các công tác có tính đột xuất khác theo sự chỉ đạo của Viện trưởng, phó Viện trưởng, trưởng phòng.

Riêng tổ trưởng tổ bảo vệ còm thêm các nhiệm vụ:

+ Quản lý nhân lực của tổ, lên lịch, đôn đốc các nhân viên thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của tổ trước Viện trưởng và trưởng phòng

+ Quản lý nhân lực thực hiện theo luật nghĩa vụ quân sự trong toàn Viện.

+ Lên kế hoạch dự trù mua sắm các dụng cụ, thiết bị phòng chống cháy nổ thiên tai

+ Là cán bộ chủ chốt trong lực lượng xung kích phòng chống cháy nổ, thiên tai

      - Quyền hạn:

+ Tham mưu cho lãnh đạo Viện trong các lĩnh vực trên

 

Tác giả bài viết: Đinh Đức Anh

Người đăng: Đinh Đức Anh

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 37930071

Đang online: 2856

Ngày hôm qua: 18746

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ