Trang chủ Tin tức
2016-08-10 14:06:46

CV Phòng Hành chính Tổ chức

CV Phòng Hành chính Tổ chức

Tải Mẫu CV của Trưởng phòng Hành chính Tổ chức - Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Tải Mẫu CV của Phó Trưởng phòng Hành chính Tổ chức - Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Tải Mẫu CV của Phó Trạm Trưởng phòng Hành chính Tổ chức - Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 

Tải Mẫu CV của Kế Toán Trưởng phòng Hành chính Tổ chức - Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 

Tải Mẫu CV của Kế Toán kho phòng Hành chính Tổ chức - Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Tải Mẫu CV của Cán bộ  phòng Hành chính Tổ chức - Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

+ Chị Thi

Tải Mẫu CV của Thủ kho phòng Hành chính Tổ chức - Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Tải Mẫu CV của Lái xe phòng Hành chính Tổ chức - Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 

Tải Mẫu CV của Bảo vệ phòng Hành chính Tổ chức - Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 37930071

Đang online: 2856

Ngày hôm qua: 18746

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ