Keo Tai Tượng (Úc)

Keo Tai Tượng (Úc)

 Mã số: 03LN020; Giá: 1000đ/cây

Keo Lai (Nuôi cấy mô)

Keo Lai (Nuôi cấy mô)

 Mã số: 03LN019; Giá: 1.800đ/cây

Keo Lai (Hom)

Keo Lai (Hom)

Mã số: 03LN018; 

Giá: 1.000đ/cây

Lượt truy cập: 37930071

Đang online: 2856

Ngày hôm qua: 18746

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ