Trang chủ Tin tức
2015-08-29 10:46:57

Biểu mẫu quản lý đề tài KHCN

Biểu mẫu quản lý đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2015

Biểu mẫu quản lý đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2015

1, Phiếu đề xuất

2, Mẫu dự toán, quyết toán

3, Mẫu TMĐT của Giảng viên

4, Mẫu TMĐT của sinh viên

5, Mẫu báo cáo tổng kết

6, Mẫu hợp đồng triển khai

7, Báo cáo tình hình thực hiện

8, Biên bản kiểm tra tiến độ

9, Phiếu nhận xét phản biện

10, Biên bản nghiệm thu

11, Biên bản thanh lý hợp đồng

12, Phiếu đánh giá nghiệm thu

13, Bổ sung thuyết minh

14, Thủ tục quyết toán

Download tất cả các biểu mẫu

http://tuaf.edu.vn/bai-viet/bieu-mau-quan-ly-de-tai-khcn-cap-co-so-nam-2015-1337.html

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 37930071

Đang online: 2856

Ngày hôm qua: 18746

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ