Trang chủ Tin tức
2015-08-29 11:00:01

Các đề tài KHCN đã triển khai

Danh sách các đề tài thực hiện giai đoạn 2009-2014

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI THỰC HIỆN

GIAI ĐOẠN 2009-2014

TT

Tên đề tài

nghiên cứu khoa học

Thời gian, địa điểm

Đơn vị đối tác

1

Đề tài cấp trường, mã số: T2014 – 32

Khảo nghiệm năng suất và chất lượng giống Gừng gió (Zingber zerumbert sm.) được nhân giống tại Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía Bắc

2014-2015

Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm

2

Đề tài cấp trường, mã số: T2014 – 33

Nghiên cứu nhân giống bảo tồn Hài Hương Lan (paphiopedilum emersonii) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật.

2014-2015

Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm

3

Đề tài cấp trường, mã số: T2014 – 34

Xây dựng quy trình nhân giống cây Thất diệp nhất chi hoa (Paris Polyphylla Smith) bằng kĩ thuật nuôi cấy mô.

2014-2015

Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm

4

Đề tài cấp trường, mã số: T2014-09

Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học và kỹ thuật gây giống cây dược liệu Trầm huyết giác (Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep) tại tỉnh Thái Nguyên

2014-2015

Hải Phòng

 

Trường Đại học Nông Lâm

5

ĐT cấp trường, mã số: T-2013-48

Khảo nghiệm một số mô hình trồng cây đặc sản Bò khai (Erythropalum scandens Blume) tại Thái Nguyên

2013-2014

Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

6

Đề tài cấp trường, mã số: T-2013-49

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống invitro và đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của Sa nhân tím dưới tán rừng

2013-2014

Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

7

Đề tài cấp trường, mã số: T-2013-50

Khảo nghiệm năng suất và chất lượng một số giống cỏ nhập nội Ghinê, Pát, Murato phục vụ chăn nuôi tại Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía Bắc.

2013-2014

Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

11

Đề tài cấp trường, mã số: T-2013-51

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống invitro cây xoan ta (Melia azedarach Linn)

2013-2014

Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

12

Đề tài cấp trường, mã số: T-2013-52

Nghiên cứu kỹ thuật ghép nhân giống và ghép cải tạo giống Trám, Sấu.

2013-2014

Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

13

Đề tài cấp trường mã số: T-2013-53

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật gây trồng cây Tam thất núi đá tại Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía Bắc

2013-2014

Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

14

Đề tài cấp trường, mã số: T-2013-54

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống invitro cây Lõi thọ “Gmelina Arborea Roxb”

2013-2014

Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

15

Đề tài cấp trường, mã số: T-2013-55

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường lên sự tăng trưởng của Bạch đàn U7 (Eucalyptus urophylla) trong điều kiện nuôi cấy invitro

2013-2014

Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

16

Đề tài cấp trường, mã số: T2013-03

Nghiên cứu nhân giống cây Nghệ đen (Curcuma zedoaria) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

2012-2013

Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

17

Đề tài cấp trường, mã số: T2013-04

Nghiên cứu nhân giống cây Đinh lăng (Poliscias fruticosa L. Harms) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

2012-2013

Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

18

Đề tài cấp trường, mã số: T2013-08

Khảo nghiệm một số giống hoa Tuy lip nhập nội tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

2012-2013

Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

19

Đề tài cấp trường, mã số: 2012-TT-1

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống bằng phương pháp giâm hom cây Đinh lăng (Polycias fruticosa L. Harms) và Ba kích (Morinda officinalis How) tại Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Vùng núi Phía Bắc – Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

2012-2013

Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

20

Đề tài cấp trường, mã số: 2012-TT-2

Nghiên cứu nhân giống vô tính in vitro cây Gừng gió (Zingber zerumbert sm.)

2012-2013

Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

21

Đề tài cấp trường, mã số: 2012-TT-3

Nghiên cứu kỹ thuật nhân nhanh giống lan Kim Tuyến (Anoectochilus roxburghii) bằng phương pháp in vitro

2012-2013

Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

22

Đề tài cấp trường, mã số: 2012-TT-4

Nghiên cứu môi trường nuôi cấy in  vitro cây chuối Tiêu Hồng, chuối Tây

2012-2013

Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

23

Đề tài cấp trường, mã số: 2012-TT-5

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại hóa chất khử trùng, vitamin, chất kích thích sinh trưởng đến giai đoạn vào mẫu, nhân nhanh giống Ba kích tím (Morinda officinalis How) bằng phương pháp in vitro

2012-2013

Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

24

Đề tài cấp trường, mã số: 2012-TT-6

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất kích thích sinh trưởng đến quá trình nhân giống invitro cây bò khai (Erythropalum scandens)

2012-2013

Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 37930071

Đang online: 2856

Ngày hôm qua: 18746

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ