Phòng Hành chính - Tổ chức

Phòng Hành chính Tổ chức Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp – Thuộc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Tại xã Quyết Thắng – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

 

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT

* Địa chỉ: Phòng Hành chính Tổ chức, Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Tại xã Quyết Thắng – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại : 0280.3854.005 - 0976.974.560 - 0979.449.106

*Website: http://ifrad.tuaf.edu.vn - Email: ifrad.vn@gmail.com

2. PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC

 

 

Mai Công Minh

TRƯỞNG PHÒNG

Email: congminh222@gmail.com

 

                                              

                   Nguyễn Huy Toàn                                        Đỗ Đại Nghĩa

                         THỦ KHO                                                       LÁI XE

     Email: huytoanvncln@gmail.com               Email:

 

                                               

              Nguyễn Đức Ngọc                                       Trần Thị Hoàng Anh

                        CÁN BỘ                                                           CÁN BỘ

   Email: nguyenducngoctn112@gmail.com    Email: hoanganh1891993@gmail.com

                                                        

          

             Nguyễn Văn Hữu                                              Trần Xuân Đông

                      BẢO VỆ                                                             BẢO VỆ

     Email:                                                                  Email:

 

 

           Vũ Văn Lại                                                              Lê Đức Tân

                             BẢO VỆ                                                                BẢO VỆ

     Email:                                                                   Email

2.1. Thông tin

2.2. Thông tin cá nhân

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Đơn vị công tác

E-mail và điện thoại cá nhân

 

1

Mai Công Minh

Trưởng phòng

Đại học

Phòng Hành chính Tổ chức

Email: congminh222@gmail.com

ĐT: 0962686608

 

2

Nguyễn Huy Toàn

Thủ kho

Đại học

Phòng Hành chính Tổ chức

Email: huytoanvncln@gmail.com

ĐT: 01664236275

 

3

Đỗ Đại Nghĩa

Lái xe

Trung cấp

Phòng Hành chính Tổ chức

ĐT: 0989881851

 

4

Nguyễn Đức Ngọc

Cán bộ

Đại học

Phòng Hành chính Tổ chức

Email: nguyenducngoctn115@gmail,com

ĐT:0986983496

 

5

Trần Thị Hoàng Anh

Cán bộ

Đại học

Phòng Hành chính Tổ chức

Email: hoanganh1891993@gmail.com

ĐT: 01642850818

 

6

Nguyễn Văn Hữu

Bảo vệ

Hưu trí

Phòng Hành chính Tổ chức

ĐT: 0973321891

 

7

Vũ Văn Lại

Bảo vệ

Hưu trí

Phòng Hành chính Tổ chức

ĐT: 01695551388

 

8

Trần Xuân Đông

Bảo vệ

Hưu trí

Phòng Hành chính Tổ chức

ĐT: 01626726752

 

9

Lê Đức Tân

Bảo vệ

Hưu trí

Phòng Hành chính - Tổ chức

ĐT:0974157231

 
 

 
Tác giả bài viết: Trần Hoàng Anh

 

VĂN BẢN MỚI NHẤT

Lượt truy cập: 216858

Đang online: 6

Ngày hôm qua: 154

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ


Lễ công bố thành lập Viện