Phòng Hành chính - Tổ chức

Phòng Hành chính Tổ chức Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp – Thuộc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Tại xã Quyết Thắng – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

 

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT

* Địa chỉ: Phòng Hành chính Tổ chức, Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Tại xã Quyết Thắng – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại : 0280.3854.005 - 0976.974.560 - 0979.449.106

*Website: http://ifrad.tuaf.edu.vn - Email: ifrad.vn@gmail.com

2. PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC

2.1. Thông tin

2.2. Thông tin cá nhân

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Đơn vị công tác

E-mail và điện thoại cá nhân

 

1

Mai Công Minh

Trưởng phòng

Đại học

Phòng Hành chính Tổ chức

Email: congminh222@gmail.com

ĐT: 0962686608

 

2

Nguyễn Huy Toàn

Thủ kho

Đại học

Phòng Hành chính Tổ chức

Email: huytoanvncln@gmail.com

ĐT: 01664236275

 

3

Đỗ Đại Nghĩa

Lái xe

Trung cấp

Phòng Hành chính Tổ chức

ĐT: 0989881851

 

4

Nguyễn Đức Ngọc

Cán bộ

Đại học

Phòng Hành chính Tổ chức

Email: nguyenducngoctn115@gmail,com

ĐT:0986983496

 

5

Trần Thị Hoàng Anh

Cán bộ

Đại học

Phòng Hành chính Tổ chức

Email: hoanganh1891993@gmail.com

ĐT: 01642850818

 

6

Nguyễn Văn Hữu

Bảo vệ

Hưu trí

Phòng Hành chính Tổ chức

ĐT: 0973321891

 

7

Vũ Văn Lại

Bảo vệ

Hưu trí

Phòng Hành chính Tổ chức

ĐT: 01695551388

 

8

Trần Xuân Đông

Bảo vệ

Hưu trí

Phòng Hành chính Tổ chức

ĐT: 01626726752

 

9

Lê Đức Tân

Bảo vệ

Hưu trí

Phòng Hành chính - Tổ chức

ĐT:0974157231

 
 

 
Tác giả bài viết: Trần Hoàng Anh

 

VĂN BẢN MỚI NHẤT

Lượt truy cập: 275493

Đang online: 7

Ngày hôm qua: 210

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ


Lễ công bố thành lập Viện