Trang chủ Tin tức
2016-07-31 03:22:49

Phòng Hành chính - Tổ chức

Phòng Hành chính Tổ chức Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp – Thuộc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Tại xã Quyết Thắng – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

Phòng Hành chính Tổ chức Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp – Thuộc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Tại xã Quyết Thắng – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

 

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT

* Địa chỉ: Phòng Hành chính Tổ chức, Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Tại xã Quyết Thắng – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại : 0280.3854.005 - 0976.974.560 - 0979.449.106

*Website: http://ifrad.tuaf.edu.vn - Email: ifrad.vn@gmail.com

2. PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC

 

Vũ Xuân Điệp

TRƯỞNG PHÒNG

Email: xuandiep89@gmail.com

 

                                              

                   Trần Thị Tý                                             Lèng Văn Tư

          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG                            PHÓ TRẠM TRƯỞNG

     Email: tran.ty.2009@gmail.com               Email: lengtunorfor@gmail.com

 

                                               

                Ngô Thị Hương                                         Nguyễn Thị Hương

          KẾ TOÁN TRƯỞNG                                        KẾ TOÁN KHO

   Email: ngohuongtuaf84@gmail.com     Email: nguyenhuonghdt@gmail.com

 

                                                        

                 Vi Thị Thi                                          Phạm Thị Thanh Hương

                   CÁN BỘ                                                       CÁN BỘ

     Email: thithivi.90@gmail.com      Email: phamthanhhuong910@gmail.com

 

                                         

             Trương Quang Văn                                         Đỗ Đại Nghĩa

                             THỦ KHO                                                     LÁI XE

     Email: vantruong2212@gmail.com                 Email:

 

   

             Phạm Quốc Anh                                              Trần Quang Tú

                             BẢO VỆ                                                           BẢO VỆ

     Email:                                                                  Email:

 

 

 

             Lương Xuân Đức                                            Nguyễn Như Tiếp

                             BẢO VỆ                                                            BẢO VỆ

     Email:                                                                    Email:   

2.1. Thông tin

2.2. Thông tin cá nhân

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Đơn vị công tác

E-mail và điện thoại cá nhân

1

Vũ Xuân Điệp

Trưởng phòng

Thạc sỹ

Phòng Hành chính Tổ chức

 

Email: xuandiep89@gmail.com

ĐT: 0989373612

2

Trần Thị Tý

P.Trưởng phòng

Đại học

Phòng Hành chính Tổ chức

 

Email: tran.ty.2009@gmail.com

ĐT: 0986932522

3

Ngô Thị Hương

Kế toán trưởng

Đại học

Phòng Hành chính Tổ chức

Email: ngohuongtuaf84@gmail.com

ĐT:

4

Nguyễn Thị Hương

Kế toán kho

Đại học

Phòng Hành chính Tổ chức

 

Email: nguyenhuonghdt@gmail.com ĐT: 0974973341

 

5

Vi Thị Thi

Cán bộ

Thạc sỹ

Phòng Hành chính Tổ chức

 

Email: thithivi.90@gmail.com

 ĐT: 0976974560

 

6

Phạm Thị Thanh Hương

Cán bộ

Đại học

Phòng Hành chính Tổ chức

 

Email:

phamthanhhuong910@gmail.com

ĐT: 0966986379

 

7

Lèng Văn Tư

Phó trạm trưởng

Đại học

Phòng Hành chính Tổ chức

 

Email: lengtunorfor@gmail.com

ĐT: 0982343733

 

8

Trương Quang Văn

Thủ kho

Cao đẳng

Phòng Hành chính Tổ chức

 

Email: vantruong2212@gmail.com

ĐT: 0908527360

 

9

Đỗ Đại Nghĩa

Lái xe

Trung cấp

Phòng Hành chính Tổ chức

 

Email:

ĐT: 0989881851

 

10

 

Phạm Quốc Anh

 

Bảo vệ

 

Hưu trí

Phòng Hành chính Tổ chức

 

Email:

ĐT: 0915398816

 

11

Trần Quang Tú

Bảo vệ

Hưu trí

Phòng Hành chính Tổ chức

Email:

ĐT:

12

Lương Xuân Đức

Bảo vệ

Hưu trí

Phòng Hành chính Tổ chức

Email:

ĐT: 0984100253

 

13

Nguyễn Như Tiếp

Bảo vệ

Hưu trí

Phòng Hành chính Tổ chức

 

Email:

ĐT: 0972782788

 

 

 
Tác giả bài viết: Đinh Đức Anh

Người đăng: Đinh Đức Anh

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
VĂN BẢN MỚI NHẤT

Lượt truy cập: 37930071

Đang online: 2856

Ngày hôm qua: 18746

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ