Phòng KD, TV và CGKHCN

- Chức năng, nhiệm vụ: Giúp Lãnh đạo viện về công tác: Hành chính, văn thư lưu trữ, quản lý nhân sự, thi đua khen thưởng, Kế hoạch và tài chính.

VĂN BẢN MỚI NHẤT

Lượt truy cập: 265282

Đang online: 5

Ngày hôm qua: 217

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ


Lễ công bố thành lập Viện