Trang chủ Tin tức
2016-07-31 03:56:59

Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng và nhiệm vụ của Viện Lâm nghiêp và Phát triển bền vững

1. Chức năng:

 Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên, có chức năng nghiên cứu khoa học, phát triển toàn diện về lâm nghiệp và nông thôn; chuyển giao công nghệ, đào tạo, hợp tác quốc tế, tư vấn, thiết kế, sản xuất thử nghiệm, lập dự toán, thi công, giám sát, thẩm định và dịch vụ khác trong lĩnh vực Lâm nghiệp và dược liệu; Công nghệ sinh học; khai thác hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn; tổ chức sản xuất, kinh doanh và liên doanh, liên kết trong sản xuất, kinh doanh giống và các chế biến sản phẩm nông lâm nghiệp, dược liệu công nghệ cao; quy hoạch tổng thể phát triển bền vững địa phương theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Viện có chức năng phối hợp với các khoa trong trường Đại học Nông Lâm, với các trường Đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đào tạo trong và ngoài nước về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (đại học và sau đại học) trong lĩnh vực lâm nghiệp, nông lâm kết hợp, dược liệu, hợp chất thiên nhiên và phát triển bền vững phục vụ phát triển kinh tế xã hội của khu vực miền núi.

2. Nhiệm vụ

 • Điều tra nguồn tài nguyên cây lâm nghiệp và dược liệu, kinh nghiệm sử dụng cây, con làm thuốc trong cộng đồng trên phạm vi toàn quốc; xác định những cây, con làm thuốc có giá trị chữa bệnh và giá trị kinh tế cao.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn tài nguyên rừng và dược liệu về vùng phân bố, trữ lượng, đặc điểm hình thái của cây lâm nghiệp, cây thuốc dưới dạng tiêu bản, bảo tàng về lâm nghiệp và dược liệu.
 • Xây dựng chiến lược, quy hoạch hàng năm nhiệm vụ công tác của Viện, thực hiện các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Lâm nghiệp và dược liệu.
 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về giống cây trồng lâm nghiệp và cây dược liệu: Cải thiện giống, nhân giống, trồng rừng, phục hồi rừng, ươm tạo cây con, nông lâm kết hợp… Tham gia nghiên cứu phân tích chính sách và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất..
 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về giống cây dược liệu: Bảo tồn giống, chọn lọc và xác định giống, phân tích hoạt chất dược liệu, hoàn thiện quy trình nhân giống, nuôi trồng và chế biến theo GACP-WHO, trồng thâm canh, trồng xen canh và tán rừng
 • Nghiên cứu khoa học về quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và con người: Tài nguyên nước, tài nguyên đất, đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gen, xây dựng phương án quản lý rừng bền vững.
 • Nghiên cứu, tiếp thu, thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ sinh học trong lâm nghiệp và dược liệu: xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu các quy trình tiến bộ kỹ thuật và công nghệ tiên tiến về lâm nghiệp, nông lâm kết hợp để chuyển giao cho các địa phương và vùng núi phía Bắc.
 • Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học về môi trường lâm nghiệp: dịch vụ môi trường rừng, chi trả dịch vụ các-bon, khí tượng thủy văn rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh và sâu bệnh hại, cải thiện môi trường, bảo vệ môi trường thiên nhiên, cứu hộ các loài động vật hoang dã.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ viễn thám trong các hoạt động: điều tra quy hoạch rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đo đạc, giao đất, giao rừng, quản lý rừng bền vững, quy hoạch phát triển nông thôn.
 • Kinh tế và phát triển Nông Lâm nghiệp bền vững: Tư vấn xây dựng quy hoạch phát triển sinh kế người nghèo, kinh tế môi trường, kinh tế Nông Lâm nghiệp, khuyến nông, khuyến lâm. Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ lực về Nông Lâm nghiệp, dược liệu, phát triển bền vững theo các mục tiêu kinh tế - xã hội của các địa phương và vùng núi phía Bắc.
 • Nghiên cứu thị trường chế biến, sản xuất và tiêu thụ Nông Lâm sản: chuỗi giá trị gia tăng, chuỗi thị trường, marketing, chế biến gỗ, chế biến dược liệu, nông sản, chuỗi sản xuất chế biến thức ăn chăn nuôi, chế biến sản phẩm hữu cơ, thương hiệu sản phẩm;
 • Phát triển bền vững: Tư vấn và triển khai các hoạt động thuộc các chương trình, dự án liên quan đến phát triển bền vững.
 • Khảo sát, điều tra, tư vấn, lập dự án và thiết kế dự toán các công trình thuộc lĩnh vực lâm nghiệp, dược liệu và hợp chất thiên nhiên, tài nguyên môi trường và phát triển nông thôn.
 • Đào tạo và tập huấn kỹ thuật cho cán bộ, nông dân trong lĩnh vực nông Lâm nghiệp, dược liệu và phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn; Tham gia quá trình đào tạo trình độ đại học và sau Đại học.
 • Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo và tổ chức khảo sát trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, tranh thủ nguồn nhân lực từ bên ngoài.
 • Tổ chức sản xuất, thực hiện xuất nhập khẩu, kinh doanh và trao đổi các sản phẩm thuộc nhiệm vụ của Viện phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo theo quy định của pháp luật.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 37930071

Đang online: 2856

Ngày hôm qua: 18746

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ