Trung tâm Bảo tồn, phát triển và chế biến dược liệu

Trung tâm  Bảo Tồn, Phát triển và Chế biến dược liệu có chức năng làm đầu mối, tổ chức thực hiện và liên doanh, liên kết các hoạt động dịch vụ khoa học, kỹ thuật thuộc lĩnh vực bảo tồn, phát triển chế biến dược liệu.

 

VĂN BẢN MỚI NHẤT

Lượt truy cập: 274742

Đang online: 5

Ngày hôm qua: 230

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ


Lễ công bố thành lập Viện