Rèn nghề K45 khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

Phòng ĐT, KH & HTQT, Viện nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp kính gửi tới các Phòng liên quan kế hoạch thời gian học phần Rèn nghề Tìm hiểu hệ thống vườn ươm lâm nghiệp, nông nghiệp (01 TC) cho các lớp PTNT45N01, PTNT45N01 cụ thể như sau:

TT

Lớp

Tên học phần

Sinh viên

Thời gian

Địa điểm

1

PTNT45N01

Tìm hiểu hệ thống vườn ươm lâm nghiệp, nông nghiệp (01TC)

85

1/10 – 9/10, sáng

Viện NC&PTLN

2

PTNT45N02

Tìm hiểu hệ thống vườn ươm lâm nghiệp, nông nghiệp (01TC)

80

1/10 – 9/10, chiều

Viện NC&PTLN

Phòng ĐT, KH & HTQT

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
VĂN BẢN MỚI NHẤT

Lượt truy cập: 273287

Đang online: 2

Ngày hôm qua: 178

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ


Lễ công bố thành lập Viện