CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT CHI BỘ VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP NĂM 2018

     Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018 theo Quyết định số 57 -QĐ/ĐU ngày 21/3/2018 của Đảng ủy trường ĐHNL. 15h30 ngày 04/4/2018, Tổ kiểm tra giám sát các chi bộ trực thuộc đã tiến hành kiểm tra giám sát công tác Đảng vụ năm 2018 tại chi bộ Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp. Tổ kiểm tra có đồng chí Nguyễn Ngọc Nông, Phó Bí thư – Tổ trưởng tổ công tác, đồng chí Phan Thị Thu Hằng - Tổ phó và đồng chí Nguyễn Chí Hiểu – Thư ký. Về phía Chi bộ Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp có đồng chí Trần Thị Thu Hà - Bí thư chi bộ, đồng chí Lê Văn Phúc - Phó bí thư chi bộ. 

Sau khi tiến hành kiểm tra nghiêm túc, tổ công tác đã đưa ra những kết luận sau:

- Việc ghi chép và lưu giữ các loại sổ sách của chi bộ được cập nhật thường xuyên liên tục. Việc ghi chép nghị quyết chi bộ hàng tháng, quản lý hồ sơ đảng viên… đảm bảo thu nộp và thu chi đảng phí tại chi bộ theo quy định.

- Việc chấp hành điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đã được chi bộ triển khai, quán triệt đến toàn thể đảng viên;

- Việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng: Các đảng viên trong chi bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, làm đúng quan điểm, đường lối, Nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nghị quyết số 04 – NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, được Chi ủy thường xuyên quán triệt tới toàn thể đảng viên trong các lần sinh hoạt thường kỳ.

- Việc thực hiện kế hoạch số 18 - KH/ĐU ngày 8/2/2017 của Đảng ủy Đại học Nông Lâm về việc thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng Tỉnh Thái Nguyên trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 – 2020” thông qua họp chi bộ, đánh giá phân loại đảng viên. 100% đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

- Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết hàng tháng của Đảng ủy trường ĐHNL: Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ Viện xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch công tác hàng tháng của từng cá nhân cán bộ Đảng viên.

- Về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: Ban chi ủy làm việc theo chế độ tập thể, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ theo quy chế đã ban hành và chương trình kế hoạch công tác đã đề ra. Duy trì họp chi bộ định kỳ hàng tháng để kiểm điểm đánh giá tình hình công tác tháng, quý và quyết định chủ trương, biện pháp thực hiện chương trình trọng tâm của đơn vị.

Bên cạnh đó, tổ công tác cũng đã trao đổi, thảo luận với chi bộ về: (i) Công tác phát triển đảng viên mới của chi bộ; (ii) Các giải pháp tạo việc làm cho CBVC, người lao động tại đơn vị trong tình hình hiện nay và (iii) Việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Tổ công tác đánh giá rất cao các nội dung mà chi bộ đã báo cáo trước tổ kiểm tra.

Người viết: Lê Văn Phúc

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
VĂN BẢN MỚI NHẤT

Lượt truy cập: 275499

Đang online: 13

Ngày hôm qua: 210

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ


Lễ công bố thành lập Viện