Trang chủ Tin tức
2013-11-22 09:42:39

Hồ sơ cán bộ

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN MÔN

Số

TT

Họ và tên

Năm

sinh

Trình độ

đào tạo

Chuyên

ngành

Chế độ công tác

Chức vụ công tác

Chính nhiệm

Kiêm nhiệm

1

 Trần Thị Thu Hà

1971

PGS.TS

Lâm nghiệp và môi trường

x

 

 Viện trưởng

2

 Lê Văn Phúc

1977

ThS

Lâm nghiệp

X

 

Phó viện trưởng

3

 Nguyễn Viết Hưng

1974

PGS.TS

Trồng trọt

 

x

Hội đồng khoa học

4

 Phạm Văn Điển

1970

PGS.TS

Lâm học

 

x

Hội đồng khoa học

5

 Nguyễn Nghĩa Biên

1963

TS

Quản lý tài nguyên

 

x

Hội đồng khoa học

6

 Nguyễn Thế Hùng

1967

PGS.TS

Nông nghiệp

 

x

Hội đồng khoa học

7

 Lương Văn Hinh

1952

PGS.TS

Trồng trọt

 

x

Chuyên gia

8

 Trần Duy Quý

1948

GS, TS

Di truyền và chọn giống cây trồng

x

 

Chuyên gia cao cấp

9

 Lê Sỹ Trung

1961

PGS.TS

Lâm Nghiệp

 

x

Chuyên gia

10

 Hoàng Văn Chiều

1975

TS

Lâm nghiệp và Môi trường

 

x

Chuyên gia

11

 Trần Công Quân

1965

TS

Lâm nghiệp

 

x

Chuyên gia

12

 Dương Văn Thảo

1975

TS

Công nghệ sinh học

 

x

Chuyên gia

13

 Nguyễn Tường Huy

1972

TS

Địa lý nhân văn

 

x

Chuyên gia

14

 Lê Thùy Linh

1976

TS

Giáo dục học

 

x

Chuyên gia

15

 Trần Quốc Hưng

1974

TS

Lâm nghiệp

 

x

Chuyên gia

16

 Nguyễn Thục Anh

1974

TS

Kinh tế quốc tế

 

x

Chuyên gia

17

 Nguyễn Thanh Tiến

1976

TS

Lâm nghiệp

 

x

Chuyên gia

18

  Vũ Đức Thái

       1964

   Trưởng Bộ môn

  Công nghệ thông tin

           X

 

 

19

 Nguyễn Văn Lũy

1983

ThS

Lâm nghiệp

x

   

20

 Lê Văn Phúc

1977

ThS

Lâm nghiệp

x

   

21

 Đặng Ngọc Hùng

1979

ThS

Lâm nghiệp

x

   

22

 Nguyễn Thị Thu Hiền

1981

TS

Lâm nghiệp

x

   

23

 Đỗ Thanh Hải

1981

ThS

Kinh tế

x

   

24

 Hoàng Thanh Phúc

1979

ThS

Lâm nghiệp

x

   

25

 Nguyễn Thị Linh

1989

ThS

Lâm nghiệp

x

   

26

 Vi Thị Thi

1990

ThS

Khoa học Môi trường

x

   

27

 Nguyễn Văn Thinh

1988

ThS

Lâm Nghiệp

x

   

28

 Nguyễn Viết Lê

1990

ThS

Công nghệ sinh học

x

   

29

 Phạm Thu Hằng

1990

ThS

Công nghệ sinh học

x

   

30

 Trần Thị Phương Thảo

1988

ThS

Sư phạm Tiếng Anh

x

   

31

 Vũ Xuân Điệp

1989

ThS

Lâm nghiệp

x

   

32

 Nguyễn Văn Nhiều

1987

ThS

Quản lý Tài nguyên rừng

x

   

33

 Nguyễn Minh Đức

1982

ThS

Quản trị kinh doanh

x

   

34

 Nguyễn Công Hoan

1989

ThS

Lâm nghiệp

x

   

35

 Nguyễn Quốc Đông

1989

ThS

Công nghệ sinh học

x

   

36

 Phạm Thị Thảo

1989

ThS

Công nghệ sinh học

x

   

37

 Nguyễn Thị Trang

1990

ThS

Công nghệ sinh học

x

   

38

 Dương Thị Thắm

1991

ThS

Công nghệ sinh học

x

   

39

 Đinh Văn Hùng

1990

ThS

Công nghệ sinh học

x

   

40

 Bùi Đình Nhạ

1989

ThS

Lâm nghiệp

x

   

41

 Nguyễn Xuân Đông

1985

ThS

Lâm nghiệp

x

   

42

 Nguyễn Văn Khánh

1988

ThS

Lâm nghiệp

x

   

43

 Nguyễn Đắc Tạo

1991

ThS

Lâm nghiệp

x

   

44

 Phạm Văn Quỳnh

1991

ThS

Lâm nghiệp

x

   

45

 Lê Thị Hương Giang

1991

Kỹ sư

Trồng trọt

x

   

46

 Trần Xuân Chiến

1954

Cử nhân

Kinh tế

x

   

47

 Vũ Thị Thu Hằng

1990

Cử nhân

Khoa học Môi trường

x

   

48

 Trần Thị Tý

1983

Kỹ sư

Địa chính

x

   

49

 Nông Hoàng Giang

1988

Cử nhân

Quản trị Kinh doanh

x

   

50

 Nguyễn Trọng Vương

1989

Cử nhân

Quản trị Kinh doanh

x

   

51

 Nguyễn Kiều Hưng

1986

Kỹ sư

CNTT

x

   

52

 Bùi Thu Thủy

1979

Kỹ sư

Thú y

x

   

53

 Nguyễn Duy Khánh

1991

Cử nhân

Công nghệ sinh học

x

   

54

 Bùi Anh Đức

1988

Kỹ sư

Công nghệ sinh học

x

   

55

 Nông Thị Thắm

1991

Kỹ sư

Lâm nghiệp

x

   

56

 Nguyễn Quang Tùng

1988

Kỹ sư

Công nghệ sinh học

x

   

57

 Lưu Thương Huyền

1989

Kỹ sư

Quản lý Đất đai

x

   

58

 Lèng Văn Tư

1989

Kỹ sư

Lâm nghiệp

x

   

59

 Nguyễn Huy Hoàng

1992

Kỹ sư

Địa chính Môi trường

x

   

60

 Lý Văn Chiến

1990

Kỹ sư

Nông lâm Kết hợp

x

   

61

 Lý Văn Hoàng

1992

Kỹ sư

Quản lý Đất đai

x

   

62

 Lương Văn Quán

1989

Kỹ sư

Lâm nghiệp

x

   

63

 Hoàng Văn Minh

1990

Kỹ sư

Lâm nghiệp

x

   

64

 Nguyễn Tư Duyên

1983

Kỹ sư

Quản lý đất đai

x

   

65

 Phạm Thái Hưng

1987

Cử nhân

Công nghệ thông tin

x

   

66

 Ma Kim Tuyến

1983

Trung cấp

Lâm sinh

x

   

67

 Trần Thị Hảo

1966

Nhân viên

 

x

   

68

 Lê Đức Tân

1967

Nhân viên

 

x

   

69

 Mai Thị Hiên

1975

Nhân viên

 

x

   

70

 Ma Ngọc Hoành

1975

Nhân viên

 

x

   

71

 Nguyễn Thị Chín

1968

Nhân viên

 

x

   

72

 Ma Văn Thượng

1968

Nhân viên

 

x

   

73

 Tống Thị Minh Diệu

1974

Nhân viên

 

x

   

74

 Trần Tiến Khanh

1968

Nhân viên

 

x

   

75

 Trần Minh Đức

1963

Nhân viên

 

x

   

76

 Đoàn Ngọc Thao

1962

Nhân viên

 

x

   

77

 Mai Quang Khánh

1966

Nhân viên

 

x

   

78

 Nguyễn Vũ Hội

1967

Nhân viên

 

x

   

     79

 Mai Thị Hòa

1963

Nhân viên

 

x

   

Tải danh sách cán bộ Viện tại đây:

Tổng số CBVC:

93 người

Trong đó:

1

GS.TS:

03 người

2

PGS.TS:

02 người

3

Tiến sĩ

02 người

4

Thạc sỹ

22 người

5

Đại học

43 người

6

Cao đẳng

01 người

7

Trung cấp

01 người

8

THPT

19 người

Nguồn tin: Đinh Đức Anh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 37930071

Đang online: 2856

Ngày hôm qua: 18746

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ