Tham gia tập huấn sử dụng nền tảng dạy trực tuyến Moodle/Moocs cho cán bộ giảng viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (tháng 12/2023)

Tham gia tập huấn sử dụng nền tảng dạy trực tuyến Moodle/Moocs cho cán bộ giảng viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (tháng 12/2023)

Trong khuôn khổ dự án Tăng cường giáo dục về biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam (CLIDEV), thực hiện nội dung trong năm 2023 của dự án, nhóm chuyên gia thực hiện dự án của Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tổ chức đợt tập huấn sử dụng nền tảng dạy trực tuyến Moodle/Moocs cho cán bộ giảng viên trường Đại học trong ngày 22/12/2023.

Tham gia lớp tập huấn về viết bài báo khoa học cho các giảng viên trẻ của các trường thành viên tham gia dự án, trong khuôn khổ dự án tăng cường giáo dục về biến đổi khí hậu nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam - CLIDEV project

Tham gia lớp tập huấn về viết bài báo khoa học cho các giảng viên trẻ của các trường thành viên tham gia dự án, trong khuôn khổ dự án tăng cường giáo dục về biến đổi khí hậu nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam - CLIDEV project

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tham gia lớp tập huấn về “Viết bài báo khoa học” cho các giảng viên trẻ của các trường thành viên tham gia dự án, trong khuôn khổ dự án “Tăng cường giáo dục về biến đổi khí hậu nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam - CLIDEV project”.

Tập huấn tính toán phát thải Carbon và công cụ tính CO2  tại Thái Nguyên (tháng 8/2023)

Tập huấn tính toán phát thải Carbon và công cụ tính CO2 tại Thái Nguyên (tháng 8/2023)

Trong khuôn khổ dự án Tăng cường giáo dục về biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam (CLIDEV), thực hiện nội dung trong năm 2023 của dự án, Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên tổ chức đợt tập huấn tính toán phát thải Carbon và công cụ tính CO2 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trong thời gian từ 14-16/8/2023 cùng với các đoàn cán bộ, giảng viên tới từ  Đại học Nông Lâm Huế, Đại học Tây Nguyên, Đại học Lâm Nghiệp.

Tham gia tập huấn các công cụ giáo dục và phương pháp sư phạm thực tế và đổi mới về Biến đổi khí hậu tại Phần Lan (tháng 5/2023)

Tham gia tập huấn các công cụ giáo dục và phương pháp sư phạm thực tế và đổi mới về Biến đổi khí hậu tại Phần Lan (tháng 5/2023)

Trong khuôn khổ dự án Tăng cường giáo dục về biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam (CLIDEV), thực hiện nội dung thứ 3 của dự án, Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã cử 2 giảng viên tham gia đợt tập huấn Các công cụ giáo dục và phương pháp sư phạm thực tế và đổi mới về Biến đổi khí hậu, thông qua các hoạt động xây dựng năng lực ToTs và nâng cấp/tạo các khóa học chiến lược tại Phần Lan trong thời gian từ 24/4-5/5/2023.

Trao đổi và tăng cường hợp tác với Phần Lan trong khuôn khổ dự án CLIDEV (tháng 3/2023)

Trao đổi và tăng cường hợp tác với Phần Lan trong khuôn khổ dự án CLIDEV (tháng 3/2023)

Trong khuôn khổ dự án tăng cường năng lực trong đào tạo biến đổi khí hậu (CLIDEV) giữa các đối tác Phần Lan. Năm 2023, Đoàn cán bộ, chuyên gia đến từ Bộ ngoại giao và Bộ giáo dục Phần Lan đã đến thăm và làm việc với Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thăm và làm việc tại Phần Lan (tháng 12/2022)

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thăm và làm việc tại Phần Lan (tháng 12/2022)

Trong khuôn khổ dự án CLIDEV. Cuối tháng 12 năm 2022, đoàn cán bộ trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã có chuyến công tác tại Phần Lan.

Hội thảo Tăng cường năng lực giảng dạy và nghiên cứu về biến đổi khí hậu cho phát triển bền vững trong khuôn khổ dự án CLIDVE do Phần Lan tài trợ  (tháng 8/2022)

Hội thảo Tăng cường năng lực giảng dạy và nghiên cứu về biến đổi khí hậu cho phát triển bền vững trong khuôn khổ dự án CLIDVE do Phần Lan tài trợ (tháng 8/2022)

     Sáng ngày 28/08/2022, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên tham gia buổi Hội thảo tập huấn quốc tế về “Tăng cường năng lực giảng dạy và nghiên cứu về biến đổi khí hậu cho phát triển bền vững” trong khuôn khổ dự án CLIDVE do chính Phủ Phần Lan tài trợ. Hội thảo tập huấn được tổ chức với sự tham gia của các giảng viên và nhà khoa học đến từ 5 trường Đại học trong khuổn khổ dự án, bao gồm: Trường ĐHLN, Trường ĐH Huế, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên, Trường ĐH Tây Nguyên và Trường ĐH Helsinki (Phần Lan).

Tham gia tập huấn MOOC Tại Huế (tháng 5/2022)

Tham gia tập huấn MOOC Tại Huế (tháng 5/2022)

Trong khuôn khổ dự án CLIDEV và dựa theo kế hoạch hoạt động giữa trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và các đối tác tại Phần Lan. Tháng 5, năm 2022, đoàn cán bộ giảng viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tham dự buổi tập huấn về hướng dẫn xây dựng các môn học trực tuyến trên nền tảng của MOOC.

Lượt truy cập: 37930071

Đang online: 2856

Ngày hôm qua: 18746

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ