Trang chủ Tin tức
2013-11-22 08:09:43

Các dự án đã triển khai

Các dự án đã triển khai

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

GIAI ĐOẠN 2009-2014

TT

Tên dự án

Thời gian, địa điểm

Đơn vị đối tác

I

Chương trình/Dự án Dịch vụ tư vấn kĩ thuật

1

Dự án tuyển chọn tư vấn hỗ trợ kỹ thuật trong thực hiện hoạt động giao rừng trên diện tích đất lâm nghiệp được giao

2013

Bắc Kạn

Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn

2

Dự án giao đất lâm nghiệp có sự tham gia của người dân năm 2013

2013

Bắc Kạn

Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn

3

Dự án quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có sự tham gia của người dân

01/2012 -12/2012

Bắc Kạn

Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn

4

Dự án đào tạo tiểu giáo viên và dịch vụ kỹ thuật cho quy hoạch và giao đất lâm nghiệp có sự tham gia của người dân

9/2010 -9/2011

Bắc Kạn

 

Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn

5

Dự án bố trí cảnh quan, vườn hoa cây xanh khu nhà ở sinh viên đại học Thái Nguyên

2013

Thái Nguyên

Đại học Thái Nguyên

6

Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2020

2012

Thái Nguyên

Ban quản lý KBTN Thần Sa-Phượng Hoàng

7

Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng huyện Định Hóa, tỉnh Thái nguyên giai đoạn 2011-2020.

2011- 2020

Thái nguyên

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên

8

Dự án đầu tư bảo vệ và Phát triển rừng tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái nguyên giai đoạn 2011-2020

8/2012

Thái Nguyên

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên

9

Dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2020

5/2012 –10/2012

Thái Nguyên

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên

10

Dự án đào tạo tiểu giáo viên (ToT) cấp tỉnh về Sinh kế và Quản lý rừng

3/2010

Bắc Kạn

Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn

11

Dự án rà soát, đánh giá hiện trạng công tác quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn Dự án 3 PAD tỉnh Bắc Kạn và đánh giá các cơ quan, các dự án phát triển Nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn

2009

Bắc Kạn

Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn

12

Dự án rà soát đánh giá hiện trạng hệ thống canh tác nông lâm nghiệp và cơ hội nâng cao năng suất lao động của nông lâm tỉnh Bắc Kạn

9/2009

Bắc Kạn

Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn

13

Dự án quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng bền vững Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 – 2020.

2012

Bắc Kạn

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn

14

Dự án tăng cường bảo vệ tài nguyên rừng Vườn Quốc Gia Ba Bể thông qua nâng cao năng lực, nhận thức cộng đồng, giám sát đa dạng sinh học và thí điểm cơ chế chia sẻ lợi ích.

2012

Bắc Kạn

Ban quản lý Dự án VCF Vườn quốc gia Ba Bể

15

Dự án đầu tư phát triển giống cây lâm nghiệp tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011- 2015

28/10/2011

Hà Giang

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang

16

Dự án đầu tư phát triển giống cây Lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2015

9/2009

Thái Nguyên

Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên

II

Dự án chuyển giao khoa học công nghệ

1

Dự án Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ trồng Đinh lăng và Ba kích tím để sản xuất dược liệu tại tỉnh Thái Nguyên

2014-2015

Thái Nguyên

Bộ Khoa học và Công nghệ; Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên

2

 

 

Dự án ứng dụng khoa học, công nghệ trong trồng thâm canh cây Sa nhân dưới tán rừng tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

2011-2013

Tuyên Quang

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang

3

Dự án ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng rừng thâm canh cây Keo cung cấp nguyên liệu gỗ huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

2010-2012

Tuyên Quang

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

4

Dự án ứng dụng khoa học và công nghệ trong nhân giống phát triển trồng cây Ba kích làm dược liệu tại địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

2010-2012

Thái Nguyên

Sở khoa học công nghệ tỉnh Thái Nguyên

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 37930071

Đang online: 2856

Ngày hôm qua: 18746

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ