Trang chủ Tin tức
2016-02-14 05:06:29

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 15/02/2015 – 21/02/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 15/02/2015 – 21/02/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 15/02/2015 – 21/02/2016

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

CT-CB

Thứ 2 (15/02/2016)

7 h30

Hội trường Viện

Họp giao ban  tuần

-  Ban Lãnh đạo Viện

- Trưởng phó các đơn vị

-   CT: Viện trưởng

-   CB: Phòng HC- TC

Thứ 3 (16/02/2016)

 

 

 

 

 

Thứ 4 (17/02/2016)

14 h00

Phòng Viện trưởng

Họp thông qua tài chính năm 2016

- Ban Lãnh đạo Viện

- Phòng HC-TC, Phòng KD,TV&CGKHCN

-   CT: Viện trưởng

- CB: Phòng HC- TC

Thứ 5 (18/02/2016)

7h 30

Hội trường Viện

Báo cáo nội bộ Phương án giao đất, giao rừng tại Quang Phong

- Ban Lãnh đạo Viện

- Phòng KD,TV&CGKHCN : Bộ phận QHVT

-  CT: Viện trưởng

- CB: Bộ phận QHVT

10h 00

Hội trường Viện

Báo cáo dự thảo Dự án 592

- Ban Lãnh đạo Viện

- Phòng ĐTKH&HTQT, phòng HC-TC

-  CT: Viện trưởng

- CB: Phòng ĐTKH&HTQT

13h 30

Hội trường Viện

Duyệt kế hoạch năm 2016 và phân công nhiệm vụ các đơn vị

- Ban Lãnh đạo Viện

- Tổ tư vấn của Viện

 - Trưởng phó các đơn vị -Trạm,  trưởng các bộ phận trực thuộc phòng

-  CT: Viện trưởng

- CB: Phòng HC-TC

16h 00

Hội trường Viện

Trình bày phương án khai thác rừng tại trạm NCTN Sơn Dương – Tuyên Quang

- Ban Lãnh đạo Viện

- Phòng KD,TV&CGKHCN, Trạm NCTN Sơn Dương

-  CT: Viện trưởng

-  CB: Trạm NCTN Sơn Dương

Thứ 6 (19/02/2016)

 

 

Báo cáo tài chính gói thầu Kiểm kê rừng tỉnh Hà Giang

- Lãnh đạo Viện: Viện trưởng

 - Phòng HC-TC: Bà Phạm Hương, Bà Thi

-  CT: Viện trưởng

- CB: Phòng HC-TC

Thứ 7 (20/02/2016)

 

 

 

 

 

Chủ nhật

(21/02/2016)

 

 

 

 

 

 
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 37930071

Đang online: 2856

Ngày hôm qua: 18746

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ