Trang chủ Tin tức
2016-02-20 03:14:58

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 22/02/2015 – 28/02/2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 22/02/2015 – 28/02/2016

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

CT-CB

Thứ 2 (22/02/2016)

7 h30

Hội trường Viện

Họp giao ban  tuần

-  Ban Lãnh đạo Viện

- Trưởng phó các đơn vị

-  CT: Viện trưởng

-  CB: Phòng HC- TC

Thứ 3 (23/02/2016)

 

Hà Nội

Đi công tác

- Lãnh đạo Viện: Viện trưởng

- Phòng HC-TC, phòng KDTV&CGKH

-  CT: Viện trưởng

-  CB: Phòng HC- TC

Thứ 4 (24/02/2016)

7h30

Phòng Viện trưởng

- Họp duyệt kế hoạch Viện năm 2016

- Họp duyệt kế hoạch khai thác rừng Trạm NCTN Sơn Dương

- Ban Lãnh đạo Viện: Viện trưởng, Phó Viện trưởng

- Trưởng phó các đơn vị, Trạm TN

-  CT: Viện trưởng

- CB: Phòng HC- TC

 

Hà Giang

Đi công tác

- Ban Lãnh Đạo Viện: Viện trưởng, Phó Viện trưởng

- Trạm trưởng Trạm NCTN Sơn Dương

-  CT: Viện trưởng

- CB: Phòng HC- TC

Thứ 5

(25/02/2016)

 

Hà Giang

Đi công tác

- Ban Lãnh Đạo Viện: Viện trưởng, Phó Viện trưởng

- Trạm trưởng Trạm NCTN Sơn Dương

 

Thứ 6 (26/02/2016)

 

Phòng Viện trường

Báo cáo chứng từ Tài chính năm 2015

- Lãnh đạo Viện: Viện trưởng

- Phòng HC-TC: Bộ phận Kế toán  -Tài chính

-  CT: Viện trưởng

- CB: Phòng HC- TC

Thứ 7 (27/02/2016)

 

 

 

 

 

Chủ nhật

(28/02/2016)

 

 

 

 

 

 
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 37930071

Đang online: 2856

Ngày hôm qua: 18746

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ