Trang chủ Tin tức
2021-05-09 00:00:00

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 /2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP

Tuần 19 năm 2021 (10/05 - 16/05/2021)

 

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

10/05

 

- 08:00-9:00: Họp giao ban tuần

TP: LĐV, Trưởng các đơn vị

Trần Thị Thu Hà

- 9.00 -11.30:

+ Thẩm định Kế hoạch trồng rừng Sơn Dương (Ông Cường chuẩn bị trình bày)

+ Thẩm định kế hoạch trồng rừng mới 6 ha của Viện (Ông Huynh chuẩn bị trình bày)

TP: LĐV, Trưởng các đơn vị

Trần Thị Thu Hà

Thứ Ba

11/05

 

 

Thứ Tư

12/05

- 08:00-17:00: Phòng họp A4

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đảng viên, CBVC và người LĐ thuộc các phòng tập trung học tại A4, các đơn vị khác kết nối trực tuyến để học tập tại đơn vị - VP Đảng ủy sẽ gửi link của Zoom cho các đơn vị)

Lưu ý: Các đơn vị đảm bảo 5K trong khi học tập nghị quyết

TP: Toàn thể cán bộ Đảng viên, CBVC, người lao động (Các đồng chí cán bộ chủ chốt đã tham gia học tập tại ĐHTN thì không bắt buộc tham gia)

 

Nguyễn Thế Hùng

 

Thứ Năm

13/05

- 08:00-17:00: Phòng họp A4

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đảng viên, CBVC và người LĐ thuộc các phòng tập trung học tại A4, các đơn vị khác kết nối trực tuyến để học tập tại đơn vị)

Lưu ý: Các đơn vị đảm bảo 5K trong khi học tập nghị quyết

TP: Toàn thể cán bộ Đảng viên, CBVC, người lao động (Các đồng chí cán bộ chủ chốt đã tham gia học tập tại ĐHTN thì không bắt buộc tham gia)

 

Nguyễn Thế Hùng

 

Thứ Sáu

14/05

 

- 08:00-10:00: Phòng họp A3

Họp thẩm định Đề án đổi tên "Viện Nghiên cứu và Phát triển lâm nghiệp" và thảo luận Qui chế đào tạo của Trường theo Thông tư 08

TP: Hội đồng KH và ĐT Trường, Lãnh đạo Viện NC&PT Lâm Nghiệp (báo cáo đề án); P. Đào tạo (Chuẩn bị dự thảo qui chế), TCCB (bà Ngân).

 

Trần Văn Điền

 

- 14:00-17:30: Phòng họp A3

Thẩm định các Mô đun trải nghiệm cho học sinh phổ thông

14h00 - 16h00: Viện NC&PTLN (6 Mô đun)

TP: CT HĐT: Ô. Hùng, BGH, Trưởng các phòng chức năng, TTNN SMART: B. Yến, B. Ngọc; Lãnh đạo đơn vị và các tổ đề xuất các Mô đun trải nghiệm (Trình bày các Mô đun bằng POWERPOINT);

 

Trần Văn Điền

 

Thứ Bảy

15/05

 

 

Chủ Nhật

16/05

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

YÊU CẦU THỰC HIỆN NGHIÊM QUI ĐỊNH VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID  TRONG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 37930071

Đang online: 2856

Ngày hôm qua: 18746

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ