Trang chủ Tin tức
2022-05-22 00:00:00

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM 2022

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN VIỆN LÂM NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tuần 21 năm 2022 (23/05 - 29/05/2022)

 

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

23/05

 - 7:30-8:30: Phòng họp A1

Giao ban tuần

- Thành phần: Trưởng các đơn vị

 

Dương Văn Đoàn

 

Thứ Ba

24/05

 

 

 

Thứ Tư

25/05

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp Trực tuyến

Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2022 (Bằng hình thức trực tuyến)

Thành phần: Toàn thể CBVC, người lao động trong trường

Địa điểm: Tại phòng làm việc các nhân các đơn vị

Báo cáo viên: Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên

Chuẩn bị: Phòng HCTC (nội dung, chương trình, mời báo cáo viên, đại biểu, phòng trực tuyến); phòng QTPV (hỗ trợ kỹ thuật đường truyền)

Địa chỉ đường Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aJDgqmUaUxdDZLxyaKtHHTal7Bl_XWodE9cUq6l9Waj81%40thread.tacv2/1652928023931?context=%7b%22Tid%22%3a%221836dedd-79f6-47ae-aa9b-06a72e284835%22%2c%22Oid%22%3a%22d165043c-cf0c-48d9-a587-342d8771cb34%22%7d

Viện LN: Toàn thể cán bộ

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Năm

26/05

 

 

 

Thứ Sáu

27/05

 

 

 

 - 08:00-11:00: Tại mô hình

Kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng đất các đơn vị: Viện Lâm nghiệp, Phòng QTPV.( theo quy hoạch 5 năm của đơn vị)

Thành phần: Theo QĐ 354 ngày 13/5/2022

Viện LN: Thầy Chung

Nguyễn Chí Hiểu

 

Thứ Bảy

28/05

 

 

 

Chủ Nhật

29/05

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 37930071

Đang online: 2856

Ngày hôm qua: 18746

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ