Trang chủ Tin tức
0000-00-00 00:00:00

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN VIỆN LÂM NGHIỆP & PTBV

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN VIỆN LÂM NGHIỆP & PTBV

Tuần 9 năm 2024 (26/02 - 03/03/2024)

 

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

26/02

 

 

 

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp trực tuyến

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TP: BTV Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc

Tỉnh ủy Thái Nguyên

 

9:10-10:30: Phòng họp A2

Họp giao ban tuần 9

Thành phần: Ban Lãnh đạo Viện, Trưởng/ phó các DV, Tú, Tùng.

Trần Thị Thu Hà

10:30-11:30: Phòng họp A2

Họp phân công công việc tuần 9 – dự án LEARN-VN

Thành phần: Cô Hà, T. Chung, Tiến, Tuân, Tùng, Tú, Thi, Hương

 

Trần Thị Thu Hà

 - 08:00-17:30: Phòng họp A4

Kiểm tra tài chính và công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị tự chủ

 Kế hoạch thời gian theo thông báo số 132/TB-ĐHNL; TP: Theo QĐ số 125/QĐ-ĐHNL (Hiệu trưởng, Phòng KHTC (Bà Lan, Hương và các kế toán viên); Phòng HCTC (Ô Tính và các chuyên viên bộ phận TCCB); Viện trưởng và kế toán của các viện tự chủ; giám đốc trung tâm và các kế toán của các trung tâm tự chủ

 Công tác TCCB (các đơn vị chuẩn bị minh chứng theo VB số 1130/ĐHNL-TCCB ngày 19/12/2023 đính kèm)

Viện LN&PTBV: C. Hà, Hương, Thi, Trang, Thùy

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Ba

27/02

 

 

 - 08:00-17:30: Phòng họp A4

Kiểm tra tài chính và công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị tự chủ

 Kế hoạch thời gian theo thông báo số 132/TB-ĐHNL; TP: Theo QĐ số 125/QĐ-ĐHNL (Hiệu trưởng, Phòng KHTC (Bà Lan, Hương và các kế toán viên); Phòng HCTC (Ô Tính và các chuyên viên bộ phận TCCB); Viện trưởng và kế toán của các viện tự chủ; giám đốc trung tâm và các kế toán của các trung tâm tự chủ

Công tác TCCB (các đơn vị chuẩn bị minh chứng theo VB số 1130/ĐHNL-TCCB ngày 19/12/2023 đính kèm).

Viện LN&PTBV: C. Hà, Hương, Thi, Trang, Thùy

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Tư

28/02

 - 08:00-17:30: Phòng họp A4 và phòng họp viện LN

Kiểm tra tài chính và công tác tổ chức cán bộ của trung tâm HACEN, viện KHSS, viện lâm nghiệp và PTBV

 Kế hoạch thời gian theo thông báo số 132/TB-ĐHNL; TP: Theo QĐ số 125/QĐ-ĐHNL (Hiệu trưởng, Phòng KHTC (Bà Lan, Hương và các kế toán viên); Phòng HCTC (Ô Tính và các chuyên viên bộ phận TCCB); Viện trưởng và kế toán của các viện; giám đốc trung tâm và các kế toán của  trung tâm 

Buổi sáng: trung tâm HACEN và viện KHSS; Địa điểm: PHA4; Thời gian: 8h-11h30

Buổi chiều: Viện lâm nghiệp và PTBV; Địa điểm: Tại phòng họp viện LN; Thời gian: 14h-17h30

Công tác TCCB (các đơn vị chuẩn bị minh chứng theo VB số 1130/ĐHNL-TCCB ngày 19/12/2023 đính kèm)

Viện LN&PTBV: C. Hà, Hương, Thi, Trang, Thùy

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Năm

29/02

 

 

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp của viện LN

Kiểm tra tài chính và công tác tổ chức cán bộ của viện lâm nghiệp và PTBV

 Kế hoạch thời gian theo thông báo số 132/TB-ĐHNL; TP: Theo QĐ số 125/QĐ-ĐHNL (Hiệu trưởng, Phòng KHTC (Bà Lan, Hương và các kế toán viên); Phòng Công tác TCCB (các đơn vị chuẩn bị minh chứng theo VB số 1130/ĐHNL-TCCB ngày 19/12/2023 đính kèm)CTC (Ô Tính và các chuyên viên bộ phận TCCB); Viện trưởng và kế toán của viện LN&PTBV

Viện LN&PTBV: C. Hà, Hương, Thi, Trang, Thùy

 

Nguyễn Hưng Quang

 

Thứ Sáu

01/03

 

 

 

Thứ Bảy

02/03

 

 

Chủ Nhật

03/03

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 37930071

Đang online: 2856

Ngày hôm qua: 18746

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ