Trang chủ Tin tức
2015-10-03 05:26:10

Rèn nghề K45 khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

Kế hoạch thời gian học phần Rèn nghề Tìm hiểu hệ thống vườn ươm lâm nghiệp, nông nghiệp (01 TC) cho các lớp PTNT45N01, PTNT45N01:

Phòng ĐT, KH & HTQT, Viện nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp kính gửi tới các Phòng liên quan kế hoạch thời gian học phần Rèn nghề Tìm hiểu hệ thống vườn ươm lâm nghiệp, nông nghiệp (01 TC) cho các lớp PTNT45N01, PTNT45N01 cụ thể như sau:

TT

Lớp

Tên học phần

Sinh viên

Thời gian

Địa điểm

1

PTNT45N01

Tìm hiểu hệ thống vườn ươm lâm nghiệp, nông nghiệp (01TC)

85

1/10 – 9/10, sáng

Viện NC&PTLN

2

PTNT45N02

Tìm hiểu hệ thống vườn ươm lâm nghiệp, nông nghiệp (01TC)

80

1/10 – 9/10, chiều

Viện NC&PTLN

Phòng ĐT, KH & HTQT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 37930071

Đang online: 2856

Ngày hôm qua: 18746

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ