Trang chủ Tin tức
2016-07-31 03:27:54

Phòng ĐT, KH và HTQT

Phòng Đào tạo, Khoa học & Hợp tác Quốc tế Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp – Thuộc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Tại xã Quyết Thắng – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

Phòng Đào tạo, Khoa học & Hợp tác Quốc tế Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp – Thuộc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Tại xã Quyết Thắng – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT

* Địa chỉ: Phòng Đào tạo, Khoa học & Hợp tác Quốc tế, Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Tại xã Quyết Thắng – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại : 0280.3854.005 - 0976.974.560 - 0979.449.106

*Website: http://ifrad.tuaf.edu.vn - Email: ifrad.vn@gmail.com

2. PHÒNG ĐÀO TẠO, KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

Email: 

 

 

                                        

                   Phạm Văn Quỳnh                                Hoàng Thanh Phúc

          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG                               PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

     Email: pvquynh41ln@gmail.com       Email: hoangphuckntn@gmail.com

 

                                     

            Trần Ngọc Ngoạn                                       Nguyễn Thế Đặng

          CHUYÊN GIA TƯ VẤN                                   CHUYÊN GIA TƯ VẤN

      Email:                                                      Email: 

 

              Nguyễn Hữu Hồng                                       Lê Đình Khả

          CHUYÊN GIA TƯ VẤN                                     CHUYÊN GIA TƯ VẤN

     Email:                                                        Email:

 

 

                 Vũ Đức Thái                                                 Nguyễn Văn Lũy

          CHUYÊN GIA TƯ VẤN                                     CHUYÊN GIA TƯ VẤN

  Email: nguyenthilinh39c@gmail.com    Email: Nguyenvanluy01@gmail.com

 

      

               Mai Quang Trường                                    Trần Xuân Chiến

             CHUYÊN GIA TƯ VẤN                              CHUYÊN GIA TƯ VẤN

   Email: maiquangtruong@gmail.com    Email: xuanchien54@gmail.com

 

                               ảnh                                              

                  Lê Văn Thảo                                      Đinh Đức Anh     

          CHUYÊN GIA TƯ VẤN                                     THƯ KÝ

  Email:                                                 Email: Dinhducanh08@gmail.com

 

 

 

                Nguyễn Thị Linh                                       Nguyễn Văn Nhiều

                         CÁN BỘ                                                CHUYÊN VIÊN          

          Email: nguyenquocdong89@gmail.com    Email: nguyennhieutn@gmail.com

 

 

 

 

             Dương Thị Bích                                                  Đào Thanh Tùng

                   CÁN BỘ                                                                CÁN BỘ

     Email: duongbichk43pt@gmail.com           Email:

 

 

               Vũ Văn Hùng                                                     Hoàng Lê Thu Hà

                   CÁN BỘ                                                         CÁN BỘ KỸ THUẬT

     Email:                                                          Email:   

 

  Phù Anh Tuấn

CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Email:

 

2.1. Thông tin

2.2. Thông tin cá nhân

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Đơn vị công tác

E-mail và điện thoại cá nhân

1

Phạm Văn Quỳnh

Phó Trưởng phòng

Đại học

 

Phòng Đào tạo, Khoa học và hợp tác quốc tế

 

Email: pvquynh41ln@gmail.com

  ĐT: 01656232815

 

2

Hoàng Thanh Phúc

Phó Trưởng phòng

Thạc sỹ

 

Phòng Đào tạo, Khoa học và hợp tác quốc tế

 

Email: hoangphuckntn@gmail.com

ĐT:

0965187200

 

3

Trần Ngọc Ngoạn

Chuyên gia tư vấn

GS.TS

Phòng Đào tạo, Khoa học và hợp tác quốc tế

Email:

ĐT: 0988396577

 

4

Nguyễn Thế Đặng

Chuyên gia tư vấn

GS.TS

Phòng Đào tạo, Khoa học và hợp tác quốc tế

 

Email:

ĐT:

 

 

5

Nguyễn Hữu Hồng

Chuyên gia tư vấn

PGS.TS

Phòng Đào tạo, Khoa học và hợp tác quốc tế

 

Email:

 ĐT:

 

6

Lê Đình Khả

Chuyên gia tư vấn

GS.TS

Phòng Đào tạo, Khoa học và hợp tác quốc tế

 

Email:

ĐT:

 

7

Vũ Đức Thái

Chuyên gia tư vấn

Tiến Sỹ

Phòng Đào tạo, Khoa học và hợp tác quốc tế

 

Email: nguyenthilinh39c@gmail.com

ĐT: 0985158998

 

 

8

Nguyễn văn Lúy

Chuyên gia tư vấn

Thạc Sỹ

Phòng Đào tạo, Khoa học và hợp tác quốc tế

 

Email: Nguyenvanluy01@gmail.com

ĐT: 0982336084

 

 

9

Mai Quang Trường

Chuyên gia tư vấn

Thạc Sỹ

Phòng Đào tạo, Khoa học và hợp tác quốc tế

 

Email: maiquangtruong@gmail.com

ĐT: 0912125173

 

 

10

 

Trần Xuân Chiến

Chuyên gia tư vấn

Đại học

Phòng Đào tạo, Khoa học và hợp tác quốc tế

 

Email: xuanchien54@gmail.com

ĐT: 0913664918

 

 

11

Lê Văn Thảo

 

Chuyên gia tư vấn

Đại học

Phòng Đào tạo, Khoa học và hợp tác quốc tế

Email:

ĐT: 0913302896

 

12

Phù Anh Tuấn

Chuyên gia tư vấn

Đại học

Phòng Đào tạo, Khoa học và hợp tác quốc tế

Email:

ĐT: 0984100253

 

13

Nguyễn Văn Nhiều

Chuyên viên

Thạc Sỹ

Phòng Đào tạo, Khoa học và hợp tác quốc tế

 

Email: nguyennhieutn@gmail.com

ĐT: 01653 388 983

 

 

14

Nguyễn Thị Linh

Cán Bộ

Thạc Sỹ

Phòng Đào tạo, Khoa học và hợp tác quốc tế

Email: nguyenquocdong89@gmail.com

ĐT: 01627721621

 

15

Dương Thị Bích

Cán Bộ

Đại học

Phòng Đào tạo, Khoa học và hợp tác quốc tế

Email: duongbichk43pt@gmail.com

ĐT: 01688514245

 

16

Đào Thanh Tùng

Cán Bộ

Thạc Sỹ

Phòng Đào tạo, Khoa học và hợp tác quốc tế

Email:

ĐT: 0972267999

 

17

Vũ Văn Hùng

Cán bộ

Thạc Sỹ

Phòng Đào tạo, Khoa học và hợp tác quốc tế

Email:

ĐT: 0976201184

 

18

Hoàng Lê Thu Hà

Cán Bộ Kỹ Thuật

Đại học

Phòng Đào tạo, Khoa học và hợp tác quốc tế

Email:

ĐT:

19

Đinh Đức Anh

Thư Ký

Đại học

Phòng Đào tạo, Khoa học và hợp tác quốc tế

Email: Dinhducanh08@gmail.com

ĐT: 0985269882

 

 

 
Tác giả bài viết: Đinh Đức Anh

Người đăng: Đinh Đức Anh

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 37930071

Đang online: 2856

Ngày hôm qua: 18746

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ