Phòng ĐT, KH và HTQT

Phòng Đào tạo, Khoa học & Hợp tác Quốc tế Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp – Thuộc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Tại xã Quyết Thắng – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT

* Địa chỉ: Phòng Đào tạo, Khoa học & Hợp tác Quốc tế, Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Tại xã Quyết Thắng – thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại : 0280.3854.005 - 0976.974.560 - 0979.449.106

*Website: http://ifrad.tuaf.edu.vn - Email: ifrad.vn@gmail.com

2. PHÒNG ĐÀO TẠO, KHOA HỌC & HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Hoàng Thanh Phúc

                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

                                                                Email: hoangphuckntn@gmail.com

 

                                     

                Dương Thị Bích                                                              Trần Xuân Trường

           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG                                                    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG            

     Email: duongbichk43pt@gmail.com                     Email: truongtx4994@gmail.com

 

 

                  Vi Thị Thi                                                                       Hoàng Mạnh Hùng

                   CÁN BỘ                                                                         CÁN BỘ KỸ THUẬT

     Email: thithivi.90@gmail.com                                                        Email:   

 

  

2.1. Thông tin

2.2. Thông tin cá nhân

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Đơn vị công tác

E-mail và điện thoại cá nhân

1

Hoàng Thanh Phúc

Trưởng phòng

Thạc sĩ

Phòng Đào tạo, Khoa học và hợp tác quốc tế

 

Email: hoangphuckntn@gmail.com

  ĐT: 0965187200

2

Dương Thị Bích

Phó Trưởng Phòng

Đại học

Phòng Đào tạo, Khoa học và hợp tác quốc tế

Email: duongbichk43pt@gmail.com

ĐT: 01688514245

3

Trần Xuân Trường

Phó Trưởng Phòng

Đại học

Phòng Đào tạo, Khoa học và hợp tác quốc tế

Email: truongtx4994@gmail.com

ĐT: 

4

Vi Thị Thi

Cán bộ

Thạc Sỹ

Phòng Đào tạo, Khoa học và hợp tác quốc tế

Email: thithivi.90@gmail.com

ĐT: 

 

5

Hoàng Mạnh Hùng

Cán Bộ Kỹ Thuật

Đại học

Phòng Đào tạo, Khoa học và hợp tác quốc tế

Email:

ĐT:

 

 

 

 

VĂN BẢN MỚI NHẤT

Lượt truy cập: 274749

Đang online: 5

Ngày hôm qua: 230

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ


Lễ công bố thành lập Viện